Vladimír Mertlík – Habsburkové, nelehká samota trůnu

Můj bože, drž pevně svůj trůn, sic ti ho Rudolf vezme!

 

Na počátku byl politický kalkul. V polovině třináctého století zůstala Svatá říše římská opět bez vládce. Říšská knížata se obávala silného a ambiciózního kandidáta, českého krále Přemysla Otakara II. a královskou korunu raději vložila na hlavu málo významného a nevýrazného Rudolfa I. Habsburského. Nikdo netušil, že byl právě položen základ sedm století dlouhého panování jednoho z nejmocnějších rodů Evropy.

 

Knižní podoba dokumentárního seriálu České televize. Stručné dějiny rodu, vzestupy i pády, úspěchy i katastrofy. Od zrodu dynastie hrabětem Ottou II. z Habichtsburgu, přes bitvu na Moravském poli, kde se Rudolf I. zbavil svého hlavního rivala Přemysla Otakara II., zlatou éru Karla V., v první polovině 16. století nejmocnějšího muže křesťanského světa, rozštěpení rodu na větev rakouskou a španělskou, dynamický věk Rudolfa II., třicetiletou válku, osvícenou dobu Marie Terezie, dlouholeté panování Františka Josefa I., sarajevský atentát, I. světovou válku, až ke smrti posledního rakouského císaře Karla I. ve vyhnanství.

 

Přehledné, stručné (až moc), čtivé. Fajn.

 

První vydání 2017

 

 

Štítky: