Sofia Andruchovyč – Felix Austria

Stefi, bude ti těžko, ale poslechni mě: musíš Adelu opustit.

 

Stanislavov… městečko v Haliči, počátkem dvacátého století nejzapadlejším koutě Rakouska – Uherska. Ve společné domácnosti tu žijí dvě mladé ženy. Ne, nejsou sestry, byť to tak zvenčí může vypadat. Nejsou vůbec příbuzné. Praktická a rázná Stefanie pečuje o křehkou, churavou, psychicky labilní Adelu, je jí dílem ošetřovatelkou, dílem kuchařkou a služkou. A to i poté, co si Adela domů přivede muže, za něhož se vdá. Prapodivný vztahový trojúhelník funguje léta. Ale jeho základy jsou vratké. Pak do domácnosti přibude nalezenec Felix…

 

Román o sebezničujícím altruismu, ale možná spíš o strachu převzít odpovědnost za svůj vlastní život.

 

Celkem fajn

 

Z ukrajinského originálu Feliks Avstrija (2014) přeložil Petr Ch. Kalina (2017)

 

 

Štítky: