Retrospektiva 1970-2010

Ladislav Šolc, nar. 22.1.1957 v Chebu, se výtvarnou tvorbou zabývá již od svých dvanácti let. První „reportáže“ pořídil na skautských táborech koncem 60.let. Fotografii se začal vážně věnovat v osmé třídě ZDŠ v roce 1970. Po ukončení studia matematiky a fyziky na Plzeňském gymnáziu „speciálce“ se rozhodl věnovat žurnalistice na Universitě Karlově, kde byla možnost získat vzdělání hodící se k působení v oboru fotografie.

Doktorát a jeho pověst nadšence pro fotografii mu zajistila místo redaktora pro čtvrtletník „Revue Fotografie“ až do roku 1992. Koncem osmdesátých let byl spoluautorem ojedinělého projektu Encyklopedie českých a slovenských fotografů (Asco Praha, 1993). Po revoluci zúročil svoje dávné zkušenosti a začal se věnovat obrazové redakci v novátorském čtrnáctideníku pro zdravotně-erotickou osvětu NEI REPORT. Od roku 1992 až po současnost působí jako šéfredaktor měsíčníku České stomatologické komory s názvem LKS, spolupracuje s berlínským nakladatelstvím Edition Pavel Šticha pro publikace kalendářů, výstav a jiných mezinárodních projektů. Nejvýznamnějším profesionálním působením v oblasti fotografie však byla desetiletá spolupráce s nakladatelstvím Helma (dnes HELMA 365), kde se ve funkci konzultativního šéfredaktora podílel na vybudování největšího kalendářového nakladatelství u nás. Ladislav Šolc se fotografování a publikování obrazových i textových prací věnuje po tři desetiletí. Momentálně se věnuje lektorské práci fotografie.

Stal se, jak autor sám uvádí, objevitelem orginálního uměleckého směru a to Rekreačního realismu jež se opírá o nejlepší tradice aktivního odpočinku. Smyslem toho směru, dle jeho slov, není jen bezmyšlenkovitě a planě tvořit, ale zároveň aktivně odpočívat při každém stisknutí spouště fotoaparátu. „Rekreační realismus je nejvyšší formou, syntézou a trestí všech dosud existujících realismů – od kritického a venkovského, přes socialistický a magický až k surealismu či fotorealismu. Je přísně realistický, reálný a možná i virtuální. Čas ukáže.“
Štítky: