Poezie & Jazz: Melancholie – básně dynastie sungské 960 – 1277 po Kristu

V pokračování cyklu představí Poetická skupina Drahomíra a hudební skupina Jazz Apetit čínskou poezii z období dynastie Sung. Antologie obsahuje poezii dvou básnířek a jedenadvaceti básníků sungské dynastie v přebásnění Vladimíra Holana. Holan básně překládal z francouzské knihy Florilège des poèmes Song (1923) francouzského sinologa George Souilé de Moranta.

 

Holanovy překlady vznikaly pravděpodobně v letech válečných a poválečných a kniha poprvé vyšla v zimě 1948. I když Holan překládal tyto staré verše z francouzštiny, projevil celký cit pro atmosféru básní a snažil se o přebásnění čínské poetické ideje současnými prostředky české poezie. Verše autorek a autorů v antologii obsažených jsou ve své podstatě písňovou formou, určenou původně k příležitostným písňovým produkcím. Zpětně zaujala básníky, kteří v ní objevili nové možnosti pro komplikovanější lyrickou výpověď.

 

Středa 13. dubna od 18:00, kinokavárna Drahomíra v Karlových Varech.

 

 

Štítky: