Petr Čornej – Jan Žižka

Ktož jsú boží bojovníci…

 

Vlastně se toho o něm moc neví, podrobněji zmapovaných je jen posledních šest let jeho života. Tedy doba, kdy se zapojil do husitských bouří. Do té doby byl jen nevýznamným příslušníkem nižší šlechty a dobové dokumenty o něm většinou mlčí. Zřejmě se živil jako žoldnéř i lapka, dlouhodobě pobýval ve Francii či Polsku, jen milost krále Václava IV. uchránila ho od šibenice. Pak se, hluboce zbožný muž, seznámil s učením Jana Husa a vydal se na pouť božího bojovníka.

 

Vojákem byl bytostným, většinu života strávil ve vojenských táborech, nehromadil majetek, jeho rodinný život je obestřen tajemstvím. Měl jediný cíl… porazit Antikrista (kterého spatřoval v katolické církvi) a dojít spasení. Jeho jméno vzbuzovalo v nepřátelích kalicha hrůzu a nenávist. Byl skvělým stratégem se smyslem pro improvizaci, protivníka dokázal překvapit nečekaným řešením, skvěle četl terén a uměl ho využít. A především… znal sílu svých vojsk a nepouštěl se do nejistých podniků. Také proto budil dojem, že je neporazitelný.

 

Jenže… doba pokročila, čas otupil revoluční ostří, skončilo období nenávisti a nastoupila diplomacie. Husité usedli s katolíky k jednacím stolům a nesmiřitelný bojovný radikál náhle překážel. Jeho smrt 11. října 1424 byla přijata s úlevou na obou stranách.

 

Obsáhlá monografie (850 stran) přináší poutavý pohled na život legendárního husitského válečníka, zasazený do dramatického období českých, potažmo evropských dějin.

 

Skvělá knížka, strhující vyprávění! Místy se to čte, jako detektivka.

 

V roce 2020 se titul stal Knihou roku Magnesia Litera.

 

Pvní vydání 2019

 

 

Štítky: