Petr Čornej – Husitská revoluce

Napětí sílilo… a bylo jen otázkou, kdo jako první hodí kamenem.

 

Nebyly to sociální bouře, jak se nám snažili před listopadem namluvit komouši a už vůbec nešlo o předobraz socialistického rovnostářství. V Čechách se tehdy potkaly snahy o reformu rozvrácené katolické církve, s emancipačními ambicemi feudálů a měšťanstva promlouvat více do správy věcí veřejných. Bohužel (pro mnohé ze zúčastněných) o sto let dříve, než ve zbytku Evropy. Ta na to nebyla připravená. A tak následovalo slavné dvacetiletí, v němž byli Češi považování za největší potížisty starého kontinentu.

 

Poutavé, čtivé a stručné shrnutí husitské historie z pera patrně největšího odborníka na husitství u nás.

 

Text původně vycházel jako seriál v Lidových novinách.

 

První vydání 2020

 

 

Štítky: