Musica Florea & Petra Matějová

Významný instrumentální soubor zaměřující se na interpretaci staré hudby a Petra Matějová j.h. tentokrát předvedou koncert k poctě Václava Jana Křtitele Tomáška. Zazní autorova skladba a díla W. A. Mozarta. Musica Florea zve na koncert k poctě Václava Jana Křtitele Tomáška, jehož 250. výročí od narození si letos v rámci Roku české hudby připomínáme. Koncert vyzdvihne tuto významnou hudební osobnost 1. pol. 19. století jako geniálního skladatele, který byl skvěle obeznámen s tehdejšími možnostmi raně romantických klavírů. V podání Petry Matějové j.h. zazní na kladívkový klavír Tomáškův Klavírní kvartet op. 22, který bude základem koncertního programu a který dobře ilustruje skladatelovu výjimečnost.

 

Druhá polovina vystoupení bude věnována skladbám o osmnáct let staršího Wolfganga Amadea Mozarta, který během svého působení přechod z cembala na kladívkový klavír zažil jako skladatel i interpret. Nejdříve zazní Adagio a fuga c moll, inspirací pro vznik adagia plného dramatických pasáží, které vystřídá uspořádaná a úlevně působící fuga, byly kompozice samotného Johanna Sebastiana Bacha a jeho synů. Koncertní večer uzavře brilantní Klavírní koncert C dur, který Mozart složil na přelomu let 1782 a 1783 pro „příjemný poslech“ vídeňského publika. Jistě zpříjemní koncert i všem současným milovníkům autentické interpretace a dobových nástrojů. Na koncert mimořádného souboru staré hudby vedeného Markem Štrynclem jste zváni v úterý 23.4.2024 v 19 hodin do karlovarské Galerie umění.

 

Zdroj: GU

 

 

Štítky: