Michal Macháček – Gustáv Husák

Nech odpadne, čo je kolísavé, nech odpadne, čo je oportunistické!

 

Mnozí si ho pamatujeme, jako směšného starce s obrovskýma očima za skly tlustých brýlí, jenž krákoravou čechoslovenštinou pronáší bezobsažné monology na téma budování socialismu. Je častován přívlastky prezident zapomnění, konstruktér normalizace, vžily se termíny Husákovy děti nebo Husákovské bezčasí.

 

Narodil se v roce 1913 v Dúbravce (dnes část Bratislavy) do poměrů více než skromných. Vystudoval práva a (jsa zapáleným levičákem) vstoupil do KSČ. Byl mimořádně inteligentní, schopný organizátor, vynikající rétor. Věnoval se otázkám zrovnoprávnění Slováků v Československu či narovnání sociálních křivd. Myšlenkám komunistické revoluce zůstal oddaný po celý život, nezlomil ho ani soudní proces, ve kterém ho jeho soukmenovci odsoudili (coby buržoazního nacionalistu) na doživotí. Odseděl si deset let, nikdy nepřiznal vinu a po propuštění si vynutil rehabilitaci. Po srpnu 1968 mu osud nabídl cestu k moci. A on se po ní vydal.

 

Konečně detailní biografie muže, jenž zásadně ovlivnil životy současné střední a starší generace. Poutavé čtení!

 

První vydání 2017.

 

 

Štítky: