Michael Kocáb – Vabank

… ukázalo se vzhledem k narůstajícímu napětí, že není v silách předsednictva ústředního výboru strany, aby mohlo přijmout takové opatření, které by odpovídalo této situaci…

 

Když v létě roku 1989 založili hudebník Michael Kocáb a novinář Michal Horáček iniciativu Most, jež si vytyčila za cíl zprostředkovat dialog mezi vládnoucími komunisty a disentem, ani v nejbujnějších snech by je nenapadlo, že jen o pár měsíců později se stane Václav Havel (t.č. opět ve vězení) prezidentem Československé socialistické republiky. A že ten obávaný komunistický moloch se složí, jako domeček z karet. Jenže… ono se to stalo.

 

První část Kocábovy knihy pojednává právě o těchto událostech, začíná opatrným vyjednáváním Mostu s perestrojkově smýšlejícími komunisty, pokračuje zásahem pořádkových sil na Národní třídě, manifestacemi, stávkami, vznikem Občanského fóra a končí o tři měsíce později, volbou nové hlavy (již svobodného) státu. Ve druhé části knihy se pak Kocáb podrobně zabývá odsunem sovětských vojsk, jehož byl strůjcem a ústředním hybatelem.

 

Nesmírně zajímavé čtení, čerpající z výpovědí přímých účastníků, listinných materiálů nebo z magnetofonových záznamů. A pochopitelně paměti pana Kocába. A také zajímavý pohled na roli KGB a StB v listopadových událostech.

 

První vydání 2019.

 

 

Štítky: