Laco Deczi & Celula New York

Legendární trumpetista, žijící již mnoho let v USA, přijíždí opět do České republiky. Velichov je s Lacem a jeho skvělou kapelou, už nerozlučně spojen mnoho let. Každý rok se nepřestávám divit, kde se v tomto chlapíkovi bere tolik životní energie. Letos oslavil úctihodných 86 let.

 

Od svého vstupu na profesionální hudební scénu před více než padesáti lety byl Laco Deczi jejím enfant terrible a punc výjimečnosti mu zůstal dodnes. Navzdory tehdy převládajícímu West Coast jazzu začal prosazovat explozivní hard bop podle svého velkého vzoru Clifforda Browna. Tento styl později spojil do působivé symbiózy s elektrickou jazz-rockovou fúzí Milese Davise, v jejímž duchu se odvíjí Decziho hudba dodnes.

 

Pátek 31. května, hospoda U Lípy ve Velichově

 

Štítky: