Krchovského básně přednese autor i kapela Krch – off

Básník J. H. Krchovský dokázal pozdvihnout poezii do světla zájmu mladé generace, což je v dnešní mediálně – konzumní společnosti nemalý počin. Navíc se objevil ještě za svého života, a to relativně mladého, na stránkách školních čítanek. A to jako autor básní, jejichž páteřním tématem jsou alkohol, sex, marnost, absurdita a grotesknost života. Jeho básně vynikají rytmičností, dokonale vybroušeným tvarem s matematickou přesností veršů i hlásek, lehce archaickým jazykem, příkře kontrastujícím s dekadentností sdělení.

 

Krchovský žije v Brně a na svém kontě má sedm samostatně vydaných sbírek, završených svazkem Básně, který jako jeho sebrané dílo vydalo brněnské nakladatelství Host. Krchovskému však už nestačí komunikovat se světem jen prostřednictvím poezie a tak se stavil z předních pražských hudebníků z okruhu undergroundu kapelu Krch – off, ve které se chopil elektrické kytary a postavil se k mikrofonu. Co zpívá? Přece vlastní zhudebněné básně.

 

Jako Předkapela vystoupí Andrej Polanský wtf Emül Langman s několika písněmi The Velvet Underground v netradiční úpravě pro violu a bicí.

 

Karlovy Vary, Klub Paderewski, scéna Husovka, čtvrtek 9.4. 2015, 19.30 hod

 

Zdroj: Paderewski

 

 

Štítky: