Básně do rockového kabátu oblékl Krch – off

Básník J. H. Krchovský dokázal pozdvihnout poezii do světla zájmu mladé generace, což je v dnešní mediálně-konzumní společnosti nemalý počin. Navíc se objevil ještě za svého života, a to relativně mladého, na stránkách školních čítanek. A to jako autor básní, jejichž páteřním tématem jsou alkohol, sex, marnost, absurdita a grotesknost života. Jeho básně vynikají rytmičností, dokonale vybroušeným tvarem s matematickou přesností veršů i hlásek, lehce archaickým jazykem, příkře kontrastujícím s dekadentností sdělení.

 

Krchovský žije v Brně a poezii se věnuje od konce 70. let. Na svém kontě má sedm samostatně vydaných sbírek, završených svazkem Básně, který jako jeho sebrané dílo vydalo brněnské nakladatelství Host. Krchovskému však už nestačí komunikovat se světem jen prostřednictvím poezie a tak sestavil z předních pražských hudebníků z okruhu undergroundu kapelu Krch-off, ve které se chopil elektrické kytary a postavil se k mikrofonu. Co zpívá? Co jiného, než vlastní zhudebněné básně.

 

Karlovy Vary, Klub Paderewski, scéna Husovka, pondělí 5. 3. 2012, 19.30 hod

 

Zdroj: Paderewski

 

 

Štítky: