Andrea Giardina – Římský člověk a jeho svět

Jsem onen pověstný thrácký loupežník Haimos, před jehož jménem se třesou celé provincie…

 

Starověká Římská říše patří k těm kapitolám lidské historie, které poutají stálou pozornost. V době největšího rozmachu Řím ovládal prakticky celý tehdy známý svět. I z dnešního pohledu nepřestává fascinovat propracovaný systém politický, duchovní i umělecký, ohromující jsou důmyslné stavby, infrastruktura měst i technika jejich budování.

 

Profesor římských dějin Andrea Giardina do této publikace uspořádal příspěvky svých evropských kolegů a čtenář má možnost dozvědět se mnohé o životě římských politiků, náboženských hodnostářů, vojáků, otroků i propuštěnců, řemeslníků, kupců i zločinců.

 

Z italského originálu L´uomo romano (1989) přeložil tým překladatelů (2014)

 

 

Štítky: